lambasingi telugu movie review

lambasinghi telugu movie review

  Movie Name: Lambasingi Release date: 15 March 2024 123telugu.com Rating: 1.5/5 Starring: Bharat Raj, Divi Vadathya, Vamsi Raj, Kittayya, Nikhil Raj, Janardan, Anuradha, Madhavi, Navinraj Shankarpu, Pramod, Raman, Parmesh, Sandhya Director: Naveen Gandhi the creator: Anand Taniru music director: RR Dhruvana Cinematographer: K Bujji Editor: K Vijay Vardhan Related Links: trailer The latest Telugu … Read more